טופ סולושיינס - ניהול תהליכים

תמיכה

ניהול GDPR

הפתרון הטוב ביותר שיסייע לך
לנהל את תאימות ה GDPR

רגולציית ההגנה על הפרטיות (GDPR) מחליפה את ההוראות להגנה על הפרטיות (דירקטיבה 95/46/EC) של האיחוד האירופי מ-1995. פתרון AB4GRC מספק לך את הכלים הדרושים לתיעוד העמידה בדרישות וביצוע הערכות הסיכון, בחינת הביקורות ופעילויות רגולטוריות נוספות, כך שתוכל לקבל תצוגה ברורה של תאימות ה- GDPR ברחבי הארגון כולו וגם את האפשרות להוכיח אותה.

תכולת הפיתרון

מודול נהלים כולל המותאם לתנאי הרגולציה

המודול מכיל מארג מלא של נהלי ממשל תאגידי והוראות אבטחת מידע לשם עמידה ברגולציה הכוללות התייחסות לסוגי המידע המוחזקים, המעובדים והמנותחים וכן התחייחסות לסוגי התשתיות

מיפוי וניהול מאגרי מידע

מיפוי מאגרי המידע בחברה> סיווג אופי המאגר והתהליכים הנגזרים מפעילותו > דירוג רמת הסיכון הנגזרת > ניהול פרוצדורות אבטחת המידע הנדרשות על פי רמת הסיכון

ביצוע הערכות סיכונים וחיבור לפרוצדורות אבטחת מידע

ביצוע הערכת סיכונים לתהליכים המנהולים על ידי ספקים> ניהול סיכוני הספקים> חיבור פרוצדורות אבטחת מידע לשם הבטחת התחייבות הספקים כצד שלישי לעמידת החברה ברגולציה

מודול דיווח אירועי אבטחת מידע

דיווח אירועי אבטחת מידע הכולל סיווג אירועים ושרשרת דיווח מובנת> ניהול והפקחת לקחים

מודול ניהול בקרות

מודול ניהול בקרות מאפשר ניהול מחזור בדיקות של בקרות נדרשות

ניהול פניות הציבור

מודול פניות הציבור מרכז ומנהל את הפניות המגיעות מבעלי אזרחי האיחוד ע"י סיווג הדריגשה והמאגר ממנו נדרש המידע

מבין לקוחותינו

צור קשר

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם