טופ סולושיינס - ניהול תהליכים

תמיכה

ניהול איכות | ACTIONBASE

BCP

ניהול תכניות BCP
המשכיות עסקית ותוכנית התאוששות מאסון

תוכנית BCP - להמשכיות עסקית

תוכנית BCP לאירגון הינה תוכנית ניהול תהליכים להתאוששות ממקרי אסון בחברה שמשביתים את פעילותה. מטרתה של תוכנית BCP הינה לשמור על הבטחת הרציפות העסקית והפעילות בעת התממשות של ארועים מסוג זה. תוכנית BCP כוללת בין השאר שמירה על המידע שבבעלות החברה, רכושה הפיזי, תכנון חידוש פעילותה של החברה, חידוש התקשורת אליה וממנה שמירת בטחונם ובטיחותם של עובדיה ואנשי המפתח שלה, ועוד.
ריבוי הכללים וההחלטות במסגרת ניהול הרציפות העסקית באירגון מצריכים מערכת ניהול שתרכז את הפעילות בתחום ותפיץ אותה בעת הצורך.

מהו ניהול תוכנית להמשכיות עסקית ב BCP . Tracker ?

BCP .Tracker של ActionBase מאפשר מעקב ביצוע על כלל תהליך יצירת תוכנית הרציפות העסקית בארגון.

יתרונות מערכת BCP לניהול סיכונים

itsm

שליטה ושקיפות מלאים של הדרג הניהולי על התנהלות האירגון בביצוע הנחיות ונהלי DRP ו BCP – כולל דוחות וגראפים מובנים לעת מוכנות לביצוע.

מערכת משאבי אנוש

לכל החלטה לביצוע מוגדר מיישם ובאפשרותו לפרק את ההחלטות למשימות ולתתי משימות ולהעבירן באופן מיידי לגורם המבצע.

רציפות תפקודית

הוצאת דוחות לידוע תפקוד + תמיכה בהפעלה בעת התממשות אירוע.

היענות ארגונית גדולה יותר ויישום מהיר של דרכי הטיפול.

סקר סיכונים

מערכת התראות ותזכורות אוטומטיות לכל השותפים במעקב ובביצוע.

צור קשר

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם